• November
  2023
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
General Holidays
 • 1st - Kannada Rajyotsava

 • 9th-10th – KG CARPE DIEM

 • 11th - Second Saturday

 • 14th - Children’s Day / Balipadyami

 • 16th - Children’s Day Celebration

 • 18th - Open Day

 • 30th - Kanakadasa Jayanthi